Handledning i Grafik

Grafikboken är en fri grafikresurs på nätet, tänkt att kunna användas i undervisningsyfte eller som en generell kunskapskälla om grafik för intresserade. Boken har sin upprinnelse i de kompendier jag använt i undervisningen, sammanställda hamnade de på cirka 100 sidor med illustrationer. Som pdf är boken formaterad för att skrivas ut på A4.